Storage พื้นที่จัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลไฟล์ต่างๆ

iTools 2013 สามารถ สร้างพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ไฟล์ข้อมูล เอกสาร หรือแม้กระทั่งโปรแกรมใช้งานต่างๆ เหมือนกับเรามี flashdrive แฟลชไดร์ฟ สามารถบันทึกข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad, iPodก็ตาม โดยจะอาศัยหน่วยความจุ ที่อยู่ในตัวเครื่องนั้นๆ แยกจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลไฟล์ต่างๆStorage
สามารถทำได้โดยไปที่เมนู Storage เลือกImport นำเข้า หรือExport นำออก สามารถสร้างNew folder ขึ้นมาใหม่ได้ Delete ลบข้อมูลต่างๆก็ได้เช่นกัน

Related posts: